projekt

gallerinatt  Den helige Sebastians hund 2006

gallerinatt  Camping  2007

gallerinatt  Ensam eller Det lilla dansgolvet. 2008

lundautställningen 2007

trädgårdsmässa malmö